Verkennend advies social media strategie & implementatie

SPAT verandert (www.spatverandert.nl) coacht je naar gelukkiger tijden met behulp van praten, sporten en gezond eten. (ondergetekend haakt nu af)
Ze doen het zo anders dat Joyce zelfs of zaterdag mocht komen!

Wat deden we?

Joyce heeft, samen met Aartje van Houten) het team inzicht gegeven over hoe SPAT nu overkomt en hoe ze zich op verschillend vlakken kunnen verbeteren. Het gaat dan niet aleen om de profilering zelf, maar ook om de onderlinge samenwerking en synergie op communicatiegebied